Pondělí - Pátek, od 11:00 do 15.30 hod
Volejte +420 722 945 965

VIGILNÍ KÓMA

Apalický syndrom neboli vegetativní stav (nově Syndrom areaktivní bdělosti, dalšími názvy jsou coma vigile nebo protrahované kóma. jedná se o zvláštní typ poruchy vědomí, těžké postižení kůry či subkortikálních struktur při zachované funkci mozkového kmene. Tento stav bývá obvykle ireverzibilní (tzv. perzistentní vegetativní stav), ale může být i pouze přechodný

Fáze apalického stavu

1. Perzistentní vegetativní stav – pokud trvá déle než jeden měsíc,

2. Permanentní vegetativní stav – pokud trvá déle než dvanáct měsíců po traumatickém poškození mozku nebo déle než tři měsíce po netraumatickém poškození mozku.

Příčiny traumatické

- Tonutí

- Dopravní nehody

- Pády z výšky

- Zranění střelnou zbraní

- Dušení věšením

Příčiny netraumatické

- Infekce centrální nervové soustavy

- Hypoxicko-ischemická encefalopatie

- Karcinom

- Malformace mozku

- Pozdní zahájení resuscitace

Projevy

Pacient leží a má otevřené oči. Sporadicky se mohou vyskytovat mimovolní pohyby končetin. Obvykle nejsou únikové a obranné pohyby ani reakce na bolestivý podnět. V počátcích se mohou vyskytovat křeče a prudké pohyby, později nastupuje dekortikační rigidita. Pacient má zachované funkce kmene: oběh, respiraci. Částečně je zachován cyklus spánku a bdění. V bdělém stavu má pacient otevřené oči, ale nereaguje na podněty okolí. Mohou se vyskytovat vegetativní poruchy: pocení, kolísání tlaku a tepové a dechové frekvence. Nemocný nemění ani nepohodlnou pozici a nemá odpovídající motorickou odpověď. Není zachována řeč, pacient vydává pouze náhodné zvuky. Jsou přítomné primitivní reflexy, spontánní žvýkání, zívání a chňapavý úchop – snaha o chycení viděného nebo cítěného předmětu. Nejsou přítomny jakékoli kognitivní funkce, nemocný nevyhoví výzvám a není schopen komunikace, chybí jakákoli volní aktivita či chování. Není schopen žvýkat ani polykat.

Prognóza

Závisí na etiologii apalického syndromu a věku pacienta. Větší pravděpodobnost uzdravení je u dětí a mladistvých. Traumatický původ má lepší vyhlídky na uzdravení než netraumatický. Prognóza se zhoršuje s dobou trvání vegetativního stavu. Zpočátku je mozek těžce postižen a pacient v bezvědomí. Postupně dochází k obnově odolnějších, fylogeneticky starších struktur mozkového kmene. Zpravidla se nejprve objevují reakce související s obživným a sexuálním pudem. Postupně může dojít k úplné úpravě psychických funkcí

Lékařská péče

Zpočátku neurointenzivistická, později se soustřeďuje na léčbu přidružených chorob. Je lege artis po dvanácti měsících trvání apalického syndromu bazalizovat terapeutické postupy a podávat pouze stravu, tekutiny a v případě nutnosti kyslík nebo přístrojově zajistit dýchání.

Ošetřovatelská péče

Cílem je uspokojit základní bio-psycho-soc-spirituální potřeby pacienta. Je nezbytné zapojit do péče i rodinu pacienta. Je třeba pečovat o výživu, vyprazdňování, hygienu, pohodlí, monitorovat vitální funkce, podávat léky, předcházet dekubitům, s pacientem komunikovat a stimulovat jej.

napište nám

Kontakty

Kde nás najdete.

"

Naše adresa:

Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Email:

info@asociace-deti-dmo.cz

Volejte:

+420 722 945 965

Areál Rodinného centra ARCADA v Ostravě