ASOCIACE RODIČŮ DĚTÍ S DMO

a přidruženými neurologickými onemocněními ČR

Info: po-pa ( +420 722 945 965 )

VOJTOVA METODA

Vychází z poznatků vývojové kineziologie a vývojové neurologie. Vojtovou metodou se nazývá celý "Aktivační systém CNS (= centrální nervová soustava)", který se obsahuje 3 základní složky:

1. automatické řízení polohy těla, 2. vzpřimovací mechanismy, 3. fyzickou hybnost

Prostřednictvím Vojtovy metody - tzv. reflexní lokomocí, je možné vracet (směřovat) do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. Reflexní lokomoce aktivuje oslabené a nepoužívané svaly a umožnuje souhru protilehlých svalových skupin tzv. koaktivaci. Využívá k tomu vrozeného pohybového programu CNS, který je při poruše funkce blokován.

Aktivace se provádí v modelech reflexní otáčení a reflexní plazení, drážděním spouštových zon. Oslovuje svalové skupiny a jejich řazení tak, aby nedocházelo k sekundárním změnám a nabízí CNS nové, kineziologicky ideální pohybové uspořádání.

RL CORPUS OLOMOUC VOJTOVA SPOLECNOST REFLEXNÍ LOKOMOCE VOJTOVO CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE