ASOCIACE RODIČŮ DĚTÍ S DMO

a přidruženými neurologickými onemocněními ČR

Info: po-pa ( +420 722 945 965 )

ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE PODPOŘILO RODIČE DĚTÍ S DMO

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dotaci ve výši 800.000,- Kč pro rodiny s postiženými dětmi. Podmínkou je trvalé bydliště v Olomouckém kraji. Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými onemocněními ČR již několik let usiluje o změnu úhradové vyhlášky a proplácení intenzivní rehabilitace zdravotními pojišťovnami. Proto patří velké poděkování za pomoc KÚ Olomouckého kraje pro několik desítek rodin, které tak dostaly šanci pro své postižené děti absolvovat v některých případech poprvé mimořádně účinné intenzivní rehabilitační programy.