ASOCIACE RODIČŮ DĚTÍ S DMO

a přidruženými neurologickými onemocněními ČR

Info: po-pa ( +420 722 945 965 )

Studie - Komplexní intenzivní lůžková léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s DMO.

Asociace dlouhodobě poukazuje na nutnost změny následné lůžkové léčebně rehabilitační péče pacientů s dětskou mozkovou obrnou (dále jen DMO) a traumatickými poškozeními mozku ve věku do 18 let. Stávající systém léčebně rehabilitační péče (která je u těchto onemocnění jedinou kauzální léčbou) není jednotný a neexistují standardní léčebně rehabilitační postupy pro tato onemocnění. V různých typech zdravotnických zařízení je poskytována kvalitativně různá a mnohdy nedostačující léčebně rehabilitační péče z důvodů neexistujících standardů léčebně rehabilitační péče a nedostatečného tlaku na kvalitu této péče, jak ze strany zdravotních pojišťoven, tak i státu či odborných kruhů. Záměrem Asociace je vyvolat jednání s kompetentními zástupci státu a zdravotních pojišťoven a změnit stávající systém léčebně rehabilitační péče včetně úhrad za tuto péči. Za tímto účelem ve spolupráci se Sanatorii Klimkovice, realizujeme společný projekt.

Na financovaní obdržela Asociace finanční dotaci 700.000,-Kč z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – Smlouva ze dne 31.3.2016 číslo : 00517 2016 RRC