ASOCIACE RODIČŮ DĚTÍ S DMO

a přidruženými neurologickými onemocněními ČR

Info: po-pa ( +420 722 945 965 )

Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR je občanské sdružení, které bylo založeno za účelem sdružování rodičů a přátel dětí s DMO, neurologických onemocnění a poranění mozku, kteří chtějí aktívně prosazovat zlepšování zdravotního stavu dětí a sociáĺního postavení jejich rodin.

Kdo se může stát členem?

  1. Členem se stává občan staší 18let, který podá řádně vyplněnou přihlášku ke členství a zaplatí stanovený členský příspěvek.
  2. Členem Asocicace se může stát i právnická osoba. Podmínky šlenství stanovuje správní rada.
  3. Členský příspěvek činí 500,- Kč za rok.