ASOCIACE RODIČŮ DĚTÍ S DMO

a přidruženými neurologickými onemocněními ČR

Info: po-pa ( +420 722 945 965 )

CO POTŘEBUJETE K ZAREGISTROVÁNÍ ?
  1. Stát se členem Asociace
  2. Příběh, ve kterém vysvětlíte, co se přihodilo Vašemu dítěti a co jste již pro své dítě a zlepšení jeho stavu absolvovali.
  3. Žádost, ve které bude uvedeno, k jakému účelu pro své dítě (0-18) příspěvek potřebujete a v jaké výši.
  4. Písemný souhlas se zveřejněním přiběhu a fotek na stránkách Asociace.
  5. Uveďte telefonické spojení, email a korespondenční adresu na kontaktní osobu.

Vše zašlete poštou na adresu Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými nemoceni ČR, Sokolovská 6062, Ostrava- Poruba, 708 00.

Další informace na E-mail: asociace.deti.dmo@gmail.com

KRYŠTOF LEPKA

Psal se rok 2008, kdy nám Ježíšek nadělil pod stromeček ten nejcennější dárek. Narodil se nám syn Kryštůfek. Již příchod na svět měl komplikovaný, kdy několikadenní pobyt na porodním sále skončil jeho přidušením a posléze došlo i ke krvácení do mozku, které nebyli schopni v porodnici zastavit. Chvíli po porodu byl převezen rychlou záchrannou službou do Dětské nemocnice Brno, kde byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Když jsme si Kryštufka brali domů, tak ještě bylo vše v pořádku. Asi tři měsíce od porodu nám byla na neurochirurgii sdělena zdrcující informace, že došlo k odumření mozkových buněk a jestli bude syn chodit, tak to bude zázrak. Poté proběhla operace mozku. V současné době je Kryštůfkovi 9 let, chodí, má levostrannou hemiparézu, těžkou mentální retardaci. Kryštufek nerozumí mluvené řeči, stále sliní, nedokáže kousat. Každoročně jezdí na rehabilitační pobyty do lázní či léčebny, kde intenzivně cvičíme, aby se jeho stav po stránce pohybové zlepšil či případně nezhoršoval. V rámci školní docházky řešíme alternativní komunikaci tzv. znak do řeči a různé možnosti specializovaných programů do speciálních komuničních zařízení. Každý pokrok a posun k lepšímu je pro nás velice cenný. Samotné specializované programy a výpočetní technika však není hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou či příspěvky od státu. Z větší části jsme doposud vše hradili z rodinného rozpočtu, ale možnosti naší rodiny jsou omezené. Také bychom potřebovali pro Kryštůfka bezpečnější a spolehlivější vozidlo. Za každý dar všem moc děkujeme.

Číslo účtu: