ASOCIACE RODIČŮ DĚTÍ S DMO

a přidruženými neurologickými onemocněními ČR

Info: po-pa ( +420 722 945 965 )

JAK POMOCT DĚTEM S DMO

Děkujeme všem sponzorům, dárcům a příznivcům, kteří přispěli občanskému sdruženi ASOCIACE RODICU DETI S DMO A PŘIDRUŽENÝMI NEUROLOGICKÝMI ONEMOCNĚNÍMI ČR, za jakoukoliv finanční částku, která umožnila mnoha postiženým dětem s DMO kvalitní rehabilitaci KLIMTHERAPY připadne pořízení kompenzační pomůcky.

I malá pomoc je skvělá a patři Vám za ní velký dík naších dětí.

Chcete-li se zapojit a pomoct dětem s DMO, můžete zadat ve vaší bance trvalý příkaz na konto Asociace rodičů dětí s DMO 2700465406/2010 nebo můžete přímo přispět darovanou částkou na účet dítěte, které podle Vás Vaší pomoc nejvíce potřebuje.

Konkrétní výše částky je zcela na Vás. Přispívat můžete i poštovní poukázkou.
Celá částka jde vždy zcela na konkrétní pomoc konkrétnímu dítěti.
Dárcům, kteří přispějí finančním darem vystavíme darovací smlouvu a mohou si uplatnit daňové zvýhodnění:Právnická osoba Fyzická osoba

č.ú. 2700465406/2010